pvkleur_klein

LET OP: Gewijzigde betalings-gegevens per 1 november 2009.

Inschrijving geschiedt uitsluitend door storting van het verschuldigde bedrag op:

ING rekeningnummer: 616578 t.n.v. PV LUMC Leiden onder vermelding van de activiteit en uw personeelsnummer.
IBAN: NL74INGB0000616578

Het personeelsnummer kunt u vinden op de voorkant van uw personeelsbadge.


Het is niet meer mogelijk om contant te betalen bij de penningmeester.

Contante betaling levert een te grote belasting op de werkzaamheden van onze penningmeester.

UW BETALING IS UW INSCHRIJVING !


Inschrijving geschiedt op basis van binnenkomst van betaling.
Per PV lid mag één persoon worden geïntroduceerd met een leeftijd van ouder dan 18 jaar. Gezien het enthousiasme voor deelname aan veel activiteiten is het noodzakelijk dat u zo snel mogelijk betaalt doch uiterlijk vóór de uiterste betaaldatum, genoemd bij de activiteit. Als er meer inschrijvingen zijn dan gepland, probeert de organisatie toch nog naar mogelijkheden te kijken om het geplande aantal te verruimen zodat niemand teleurgesteld hoeft te worden.

Annulering van deelname kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden, gericht aan de voorzitter van de personeelsvereniging, met opgave van geldige redenen bijvoorbeeld bij overlijden van familie, bij ziekte (waarbij een verklaring van een arts getoond dient te worden), etc. Het bestuur besluit vervolgens of restitutie van de inschrijfgelden plaats kan vinden.


Deelname van kinderen aan de diverse activiteiten.

Voor kinderen worden aparte activiteiten georganiseerd, dit wordt duidelijk bij de activiteit aangegeven. Het is niet de bedoeling dat kinderen als introducé deelnemen aan de overige activiteiten.

Deelname aan activiteiten

De Personeelsvereniging mag zich verheugen in een groeiend aantal leden en ook een groeiend aantal actieve deelnemers aan de diverse activiteiten.
We hebben echter moeten constateren dat sommige leden niet zelf deelnemen aan de activiteiten maar derden gebruik laten maken van hun lidmaatschap. Ook gebeurt het regelmatig dat leden het lidmaatschap van een collega gebruiken om zo toch aan de benodigde hoeveelheid plaatsen te kunnen komen.

DIT IS NIET DE BEDOELING.

De Personeelsvereniging is er in eerste instantie voor de leden (eventueel vergezeld van een introducé). Het is niet geoorloofd dat leden hun familieleden of kennissen inschrijven voor een activiteit waar ze zelf niet aan deelnemen.

Het kan niet zo zijn dat leden niet kunnen deelnemen aan activiteiten doordat plaatsen worden bezet door niet-leden.

In de toekomst zal hier nauwlettend op worden toegezien.


Het bestuur van de Personeelsvereniging houdt zich het recht voor, indien misbruik wordt geconstateerd, het lidmaatschap van de betreffende leden in te trekken en het betaalde inschrijfgeld verbeurd te verklaren.

Er zijn ook activiteiten waaraan niet leden kunnen deelnemen, dit zal duidelijk op de flyers en in de PV-er worden aangegeven. Hiervoor zal in de regel meer inschrijfgeld betaald moeten worden. Hiervoor geldt wel de regel dat eerst de leden aan de beurt komen en, bij voldoende ruimte, de niet-leden.