Onze Personeelsvereniging kent ook een zeer actieve afdeling Senioren.

De afdeling Senioren is bestemd voor, de naam zegt het al, de senioren en gepensioneerde leden.

De afdeling wordt begeleid door Marina Willems, tel. 06-44 82 20 00, e-mail majuwillems@gmail.com.

Activiteiten 2020

Vrijdag 14 februari: gezellige middag met sjoelen en klaverjassen.


Wilt u ook eens deelnemen aan onze senioren-activiteiten?

Neem dan kontakt op met Marina.