Onze vereniging

Op deze pagina kunt u allerhande informatie met betrekking tot onze Personeelsvereniging vinden. De onderstaande pagina’s kunt u bezoeken via het menu “Verenigings-info” aan de rechterkant van dit scherm.

Op de betreffende pagina vindt u alle bestuursleden van de personeelsvereniging compleet met telefoonnummers en eventuele email-adressen. Het betreft de bestuurssamenstelling met ingang van april 2015.

Op de betreffende pagina vindt u onze regels voor deelname aan onze activiteiten.

Op de betreffende pagina vindt u wetenswaardigheden m.b.t. de deelname aan onze activiteiten.

Op de betreffende pagina vindt u de statuten, zoals die zijn opgemaakt door onze notaris.

Op de betreffende pagina vindt u het huishoudelijk reglement, zoals dat is opgemaakt door onze notaris.